Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020).


Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).


Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).


Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Koninie lub za pośrednictwem poczty na adres:


Prezes Sądu Okręgowego

w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin

 

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.Listy mediatorów prowadzone są: w sądach okręgowych; mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Więcej informacji dotyczących mediatorów znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Koninie.
  1. Wykaz ośrodków mediacyjnych prowadzony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie w trybie art. 1831 § 1 ustawy kodeks postępowania cywilnego przez organizacje społeczne i zawodowe według stanu na dzień 25 czerwca 2013r. - pobierz plik w formacie PDF
  2. Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Koninie według stanu na dzień 31 lipca 2013r. - pobierz plik w formacie PDF
  3. Informacja dla osób zainteresowanych wykonywaniem funkcji mediatora - pobierz plik w formacie PDF
  4. Informacja o mediacji w sprawach cywilnych - pobierz plik w formacie PDF
  5. Informacja o mediacji w sprawach karnych - pobierz plik w formacie PDF
  6. Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich - pobierz plik w formacie PDF
  7. Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych - pobierz plik w formacie PDF
  8. Film promujący mediację: zobacz