Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Koninie z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin.
  •  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować telefonicznie 632708800 wew. 708 oraz e-mail administracia@konin.sr.qov.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c i lit.e w celu prowadzenia postępowania sądowego.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Państwa dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowania.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2018-07-07
Publikacja w dniu:
2018-07-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2018-07-07
Publikacja w dniu:
2018-07-07
Opis zmiany:
b/d