Komornicy

Komunikat (06.02.2020 r.)

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie informuje, iż na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Pana Macieja Górskiego prowadzącego Kancelarię Komorniczą nr 3 w Koninie, ul.Spółdzielców 3/117, z uwagi na przekroczenie limitu określonego w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2018r. poz.771 ze zm.).

W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego w Koninie.

Komunikat (23.01.2020 r.)

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie informuje, iż na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Panią Annę Aleksander - Drzewiecką prowadzącą Kancelarię Komorniczą nr 1 w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 14/34, spraw z wyboru wierzyciela z uwagi na przekroczenie limitu określonego w  art. 10 ust. 4  ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2018r. poz.771 ze zm.).

W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego w Koninie.


Komunikat (14.01.2020 r.)

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie informuje, iż na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Pana Roberta Szymczaka prowadzącego Kancelarię Komorniczą nr IX w Koninie, ul. Energetyka 4/24, spraw z wyboru wierzyciela z uwagi na przekroczenie limitu określonego w  art. 10 ust. 4  ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2018r. poz.771 ze zm.).

W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego w Koninie.

Komunikat (14.01.2020 r.)

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie informuje, iż na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Pana Jacka Mateckiego prowadzącego Kancelarię Komorniczą nr V w Koninie, ul. Chopina 21E, spraw z wyboru wierzyciela z uwagi na przekroczenie limitu określonego w  art. 10 ust. 4  ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2018r. poz.771 ze zm.).

W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego w Koninie.

Komunikat

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie informuje, iż na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Panią  Annę Aleksandr – Drzewiecką prowadzącą Kancelarię Komorniczą nr I w Koninie, Aleje 1 Maja 14/34, spraw z wyboru wierzyciela z uwagi na przekroczenie limitu określonego w  art. 10 ust. 4  ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2018r. poz.721 ze zm.).

W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego w Koninie.

Komunikat

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie informuje, iż na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Panią Magdalenę Królikowską - Wydrzyńską prowadzącą Kancelarię Komorniczą nr IV w Koninie, Noskowskiego 1A , spraw z wyboru wierzyciela z uwagi na przekroczenie limitu określonego w  art. 10 ust. 4  ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2018r. poz.721 ze zm.).

W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego w Koninie.

Komunikat

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie informuje, iż na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018r. poz. 771 ze zm.) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Pana Macieja Górskiego prowadzącego Kancelarię Komorniczą nr III w Koninie, Spółdzielców 3/117, spraw z wyboru wierzyciela z uwagi na przekroczenie limitu określonego w  art. 10 ust. 4  ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2018r. poz.721 ze zm.).

W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego w Koninie.

 

Kancelarie Komornicze przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Rejestr zmian dla: Komornicy