Komunikat dot. zmiany nr faksów

Aktualne numery faksów komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Koninie:

Numer tel. faksu

Komórka organizacyjna

(63) 219-57-00

Sekretariat Prezesa

(63) 219-57-01

I Wydział Cywilny

(63) 219-57-02

II Wydział Karny

(63) 219-57-03

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(63) 219-57-04

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

(63) 219-57-05

V Wydział Gospodarczy

(63) 219-57-06

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

(63) 219-57-07

Sekcja Wykonawcza

(63) 219-57-08

ZKSS Kuratorzy dla Dorosłych

(63) 219-57-09

ZKSS Kuratorzy dla Dorosłych SDE

(63) 219-57-10

ZKSS Kuratorzy Rodzinni

(63) 219-57-11

Oddział Administracyjny

(63) 219-57-12

Biuro Obsługi Interesanta

(63) 219-57-13

Dyrektor Sądu

(63) 219-57-14

Oddział Finansowy