OA.2120-7/2020 Usługa przeprowadzenia dwóch półrocznych konserwacji (przeglądów) urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ich naprawa w razie konieczności i wystąpienia usterek, awarii.

 

Nazwa: Usługa przeprowadzenia dwóch półrocznych konserwacji (przeglądów) urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ich naprawa w razie konieczności i wystąpienia usterek, awarii. OA.2120-7/2020
Oznaczenie postępowania: OA.2120-7/2020
Tryb : art. 4 pkt. 8 PZP  (nie podlega stosowania ustawie)
Wartość: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro 
Termin składania ofert:

10.03.2020 r. , godz. 11.00 - Sąd Rejonowy w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin

Dokumentacja
  1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2020
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
Rozstrzygnięcie postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2020 r.