Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne " Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie oraz usługa konwojowania gotówki"

Nazwa:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: " Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie oraz usługa konwojowania gotówki"

Oznaczenie postępowania: OA.225-5/2018/
Tryb : Zamówienie prowadzone w trybie art. 138 o, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138 g ust. 1 pkt.1 ustawy  z 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 1579).
Wartość: wartość szacunkowa poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert:

Data: 15.10.2018r., godz. 11.00,

Miejsce: osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Fryderyka Chopina 28, pom. 3.21

Dokumentacja

 

SIWZ ( spełniająca wymogi art. 138 o ust. 2-4)

1. Załącznik 1 i 1a do SIWZ - umowy (PDF)

2. Załącznik nr 2 - Formularz Oferty (docx)

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie spełnienia warunków (docx)

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie wykluczenie (docx)

5. Załącznik nr 5 - wykaz usług (doc)

6. Załącznik nr 6 - oświadczenie - grupa kapitałowa (doc)

7. Odpowiedzi na pytania, zmienione załączniki 1 i 2  (PDF)

8. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy po zmianach (docx)

9. Odpowiedź na zadane pytanie w dniu 11.10.2018r.

10. Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.10.2018r.

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.10.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  z dnia 9.11.2018r.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne " Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie oraz usługa konwojowania gotówki"

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d