Pokój mediacji

Uprzejmie informuję, że  w siedzibie Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Fryderyka Chopina 28, w dniu 3 stycznia 2017r. zostanie otwarty "Pokój mediacji”,

Celem niniejszej inicjatywy jest promowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiązywania sporów oraz propagowanie w strukturach sądownictwa powszechnego idei mediacji.

Polskie prawo zna instytucję mediacji i może ją stosować we wszystkich spornych sprawach prowadzonych w procedurze cywilnej, karnej. ·Program ma również podkreślać dlaczego warto skorzystać z mediacji, która:

  • umożliwi zwaśnionym stronom swobodną rozmowę, w neutralnym miejscu, która może doprowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania
  • skróci czasu trwania postępowania sądowego
  • obniży koszty procesu.