Portal Informacyjny

Portal Informacyjny - informacje

 

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Koninie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym  w Koninie i podejmowanych w nich czynnościach. Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia „Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu objętego działaniem Portalu Informacyjnego apelacji poznańskiej w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Koninie zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji. Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili złożenia wniosku o dostęp do sprawy.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Koninie określa Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie.

 

Adres Portalu Informacyjnego: http://portal.poznan.sa.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego

 

Regulamin Portalu Informacyjnego