Prace remontowe budunku Sądu Rejonowego w Koninie

Nazwa:

Prace remontowe budunku Sądu Rejonowego w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28

Oznaczenie postępowania: OA.213-5/2018
Tryb : Zapytanie ofertowe, art. 4 pkt. 8 PZP
Wartość: wartość mniejsza od 30 000 euro (art. 4  pkt. 8 PZP)
Termin składania ofert:

12.07.2018r. , godz. 12.00 na adres Zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin,  II piętro, pok. 3.21.

Dokumentacja
  1. Scan zaproszenia do składania ofert z 27.06.2018r. z zał. 1 i 2 
  2. Zał.nr 1 do wypełnienia
  3. Dokumentacja projektowa
  4. Przedmiar robót
  5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozstrzygnięcie postępowania:

Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.07.2018 r., godz.12:15

Końcowa ocena ofert z dnia 13.07.2018 r.

Rejestr zmian dla: Prace remontowe budunku Sądu Rejonowego w Koninie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-05-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d