Prace remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28

Nazwa:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: " Prac remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28".

Oznaczenie postępowania: OA.213-4/2019
Tryb : Zapytanie ofertowe, art. 4 pkt. 8 PZP
Wartość: wartość mniejsza od 30 000 euro
Termin składania ofert: 11.07.2019 r., godz. 12.00
Dokumentacja
  1. Zał.1 - formularz ofertowy
  2. Zał.2 - wzór umowy
  3. Dokumentacja projektowa
  4. Przedmiar robót
  5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
    Pobierz dokumenty
Rozstrzygnięcie postępowania:  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Prace remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2019-07-15
Publikacja w dniu:
2019-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-06-27
Opis zmiany:
Zamieszczenie ogłoszenia