IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czas pracy wydziału:
Pn. 800-1800, Wt-Pt. 730-1530

Zakres działania:

 

Rozpoznaje z zakresu prawa pracy:

  • sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, jeżeli wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe nie przekracza 75 000 zł
  • ustalenie istnienia stosunku pracy; jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
  • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
  • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tylko cywilne) art.444 i następne KC.

Rozpoznaje z zakresu ubezpieczeń społecznych:

  • sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • sprawy o świadczenia rehabilitacyjne
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • sprawy o ustalenie stopnia niepełnosprawności

 

    telefon wewnętrzny
Przewodnicząca wydziału Kinga Śliwińska-Buśkiewicz 804
Kierownik sekretariatu Grażyna Rutkowska 740
adres email pus@konin.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2012-05-30
Publikacja w dniu:
2012-05-30
Opis zmiany:
Aktualizacja numerów telefonów