Sprawozdania

Sprawozdania statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są na stronie: isws.ms.gov.pl

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Koninie

 

ROK 2018

 

Sprawozdanie roczne

 

 

ROK 2017

 

 Sprawozdanie roczne

 

 

ROK 2016

 

1) Sprawozdania za pierwsze półrocze 2016 r.:

2) Sprawozdania za 2016 r.:

Rejestr zmian dla: Sprawozdania