Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych.

Nazwa: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych.
Oznaczenie postępowania: OA.225-2/2017
Tryb : Przetarg nieograniczony
Wartość: wartość szacunkowa poniższej 135 000 euro
Termin składania ofert:

Data: 11.10.2017 r. - godz. 11:30

Miejsce: Sąd Rejonowy w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin,

                Oddział Administracyjny, pok. 3.21.

Dokumentacja

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (PDF)

3. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy (PDF)  ( wersja edytowalna DOC )

4. Załącznik nr 3 (PDF)  ( wersja edytowalna DOC )

5. Załącznik nr 4 (PDF)  ( wersja edytowalna DOC )

6. Załącznik nr 5 - Wzór Umowy (PDF)

7. Załącznik nr 6 - Wykaz usług (PDF)  ( wersja edytowalna DOC )

8. Załącznik nr 7- Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF)  ( wersja edytowalna DOC )

9. Załącznik nr 8 (PDF)   ( wersja edytowalna DOC )

10. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 4.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 PzP (PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania:  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 2 Pzp)

Rejestr zmian dla: Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomczak Janusz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d