I Wydział Cywilny

Czas pracy wydziału:
Pn. 800-1800, Wt-Pt. 730-1530


Zakres działania:

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:
a) procesowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych; tj. o prawa majątkowe wynikające z umów o wartości przedmiotu sporu poniżej 75 000 zł oraz pozostałe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym przykładowo:

 • o zapłatę
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • o roszczenia z art. 231 kc
 • o wydanie nieruchomości
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • o spory na tle waloryzacji
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • o unieważnienie aktu notarialnego
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o zachowek
 • o naprawienie szkód górniczych

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.

 

telefon wewnętrzny
Przewodniczący wydziału Daniel Adamczyk
801
Kierownik sekretariatu Karolina Wieczorek

710

adres email cywilny@konin.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny